Blästring

Förbehandling eller rengöring genom blästring

Vi erbjuder både torr- och våtblästring beroende på projektens karaktär och våra kunders krav. Torrblästring sker nästan uteslutande vid våra utrymmen på Fågelbergets industriområde. Vår våtblästringsutrustning är helt mobil och kan på så sätt utföras hos kunden. Läs mera om våra blästringsmetoder nedan. 

Våtblästring

Vid våtblästring blandas vatten, luft och blästringsmedia. Tekniken reducerar dammbildning upp till 95% jämfört med traditionell blästring. Vid våtblästring använder vi glaskross, garnet sand m.m. I samband med våtblästring används även en sk. inhibitor som ger ett rostskydd på 72 timmar. Efter blästring erbjuder vi även ytbehandling av de blästrade objekten, läs mer om ytbehandling.

Var använder vi våtblästring 

  • Metallkonstruktioner
  •  Betongytor
  • Jordbruk-,  jordbyggnads- och transportmaskiner
  • Borttagning av vägmarkeringar
  • Blästring av båtbottnar utan att skada gelcoaten
  • Bilkarosser
  • m.m
Vår våtblästringsenhet är helt mobil och vi kan utföra blästring med hänsyn till omgivningen. 
 

Torrblästring

Vi erbjuder torrblästring med sand, glaskross m.m. 

Torrblästring sker nästan uteslutande vid våra utrymmen på Fågelbergets industriområde i Korsholm. Vi har kapacitet att blästra stora föremål som cisterner, stålbalkar m.m. Men även mindre föremål som fälgar, mindre metallkonstruktioner m.m.

Läs mer om ytbehandling av blästrade objekt under ytbehandling.

 

Sanering och rengöring

Blästring är även en effektiv metod för att rengöra ytor. 

Rengöring genom blästring görs i huvudsak med våtblästringsteknik eftersom den är skonsammare än vid torrblästring och vi kan reducera dammbildningen.